Personvernerklæring – Teknisk Bureau Bardufoss

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan informasjon samles inn og lagres ved besøk på nettstedet http://bardufoss.tbureau.no/ 

ANSVAR
Teknisk Bureau Bardufoss er behandlingsansvarlig og har ansvar for informasjon som hentes inn og lagres ved bruk av nettstedet, og at nettstedet er i samsvar med gjeldene krav gitt i GDPR (personvernforordningen).

Har du GDPR-relaterte spørsmål kan du ta kontakt med Morten Smevik på e-post morten.smevik@tbureau.no  eller på telefon 958 36 980.

NETTSTED, LAGRING OG SERVER
Nettstedet benytter cms-en WordPress som er installert på en server med cPanel/WHM.
Serveren driftes av Nordic-Hosting As via reselger Myrseth MultiMedia AS.

FORMÅL OG PERSONOPPLYSNINGER
cPanel/WHM lagrer automatisk IP-adressen til de som besøker nettstedet sammen med blant annet nettleserversjon, tidspunkt for besøk og hvilke sider som ble vist. Denne besøksloggen brukes til å ivareta sikkerheten på serveren og som grunnlag for framtidige forbedringer på nettstedet.
Nettstedet lagrer ingen andre personopplysninger enn IP-adresse og informasjonen blir ikke utlevert til tredjepart.

OPPBEVARING OG SLETTING
Opplysningene blir slettet fra serveren når formålet er oppfylt og senest etter tre år.